Una política fiscal per a la ciutadania

Arran de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aprovada pel govern de Rajoy, la gestió pressupostària dels ajuntaments ha esdevingut un maldecap, un veritable joc de malabars i d’arquitectura econòmica. L’estabilitat pressupostària, el control del deute, la regla de gasto i les succesives lleis d’acompanyament dels pressupostos generals de l’Estat limiten en extrem l’acció política i la gestió municipal en favor de la gent. Això exigix dels governs locals un veritable exercici d’imaginació i una capacitat d’anàlisi i d’acció importants, que no estalvien dificultats i algun conflicte, especialment en la gestió del capítol I del personal de l’Ajuntament.

pressupost-municipal

És difíl d’explicar a la ciutadania que, amb un Ajuntament sanejat pràcticament des de sempre com el de Meliana, amb un deute molt baix des de fa dècades, o inexistent com ara, en estabilitat pressupostària i amb un romanent de tresoreria positiu, les directrius del ministre Montoro continuen sent les limitacions severes.

A pesar d’eixe context hostil imposat pel govern del PP, que va suposar al seu dia les nombroses retallades econòmiques i de servicis que hui encara patim, els governs del canvi estem apostant per una política fiscal responsable, planificada, equilibrada i sempre pensant en les persones, més enllà del rèdit estrictament electoral que habitualment ha preocupat i hja mogut els populars en un afany de perpetuar-se en el poder.

retallades

Així, durant els governs del PP a Meliana vam vore com la seua prioritat va ser mantindre una pressió fiscal alta en els pitjors anys de la crisi, que va arribar a les puntes més altes en els anys 2013 i 2014. Una política que, amb les limitacions i les retallades, generava uns superàvits que, sorprenentment, no es destinaven a polítiques actives per a pal·liar els efectes perversos de la crisi econòmica entre els sectors més vulnerables, sinó a pagar als bancs i a reduir el deute.

taxes

Una política fiscal que, a més, en un exercici d’irresponsabilitat i totalment electoralista de l’exalcalde popular, el senyor Cuesta, va provocar la desestabilització de la regla de gasto per al 2015 amb una reducció dràstica dels ingressos precisament en un any electoral en què els populars van gastar més que altres anys, un fet que estem pagant els gestors actuals amb la immobilització, per exemple, de 100.000 € que enguany no ens podrem gastar en inversions.

Conscients del marc hostil que ens imposa Madrid i la mala gestió econòmica dels nostres antecessors, el govern actual optem per una fiscalitat planificada, que pondere la pressió impositiva sobre els veïns i les veïnes, que no altere l’equilibri entre ingressos i despeses i que ens permeta complir, mentre el govern de l’Estat la mantinga, una regla de gasto perversa que no permet als ajuntaments gastar més que l’any anterior llevat d’una txa de variació que, per al 2017, se situarà en el 2,20%.

Amb trellat i responsabilitat, governem per a les persones i per a portar endavant un projecte de poble il·lusionador i de futur.

(Article d’opinió publicat en El Periódico de Aquí del divendres 28 d’octubre de 2016)