Meliana participa

Un dels objectius d’esta legislatura és créixer en participació ciutadana i transparència. És un mandat de la ciutadania, que vol saber i conéixer com es gestiona la cosa pública i hi vol incidir més enllà del vot cada quatre anys. Després d’un any del nou govern, a Meliana ja en podem fer un primer balanç que ens ha de marcar el camí per a continuar aprofundint-hi.

El primer àmbit on calia incidir era en la participació mateix de les regidores i els regidors elegits per la ciutadania. Així, al nostre Ajuntament hem recuperat la celebració dels plens ordinaris cada mes, fet que permet més exposició i més fiscalització de la gestió del govern, major acció política dels diferents grups per mitjà de les mocions, i un seguiment continuat dels veïns i de les veïnes del poble en el torn de precs i preguntes que s’obri en finalitzar cada sessió de ple. Unes sessions que, a més, es poden seguir també amb posterioritat des de la pàgina web municipal, perquè des de l’inici d’esta legislatura els plens es graven en vídeo.

Ple

Un treball que ara es complementa amb la convocatòria tots els mesos de les diferents comissions informatives constituïdes, on cada regidor i regidora dóna informació detallada de la seua gestió.

Pel que fa a la ciutadania, s’han incrementat els canals de comunicació. Primer que res, garantint l’accessibilitat i la proximitat a l’alcalde i al conjunt de l’equip de govern.  Les xarxes socials tenen ara un major dinamisme, s’ha ampliat la informació de l’APP de l’Ajuntament de Meliana i s’ha remodelat la web, www.meliana.es, que ara és més visual, més accessible, amb més informació i incorpora el portal de transparència. D’altra banda, els ciutadans i les ciutadanes poden comunicar qualsevol incidència en la via pública per mitjà d’una aplicació fàcil i ràpida, des del telèfon mòbil o per la plataforma www.liniaverdameliana.es

Web2502163LíniaVerda

Durant els mesos d’abril i maig hem fet un pas més amb la celebració de les primeres assemblees participatives, espais de trobada entre el govern municipal i els veïns i les  veïnes -en esta primera roda un centenar-, que en les quatre sessions que s’han celebrat s’han acostat per conéixer i exposar una seixantena de temes diferents.

Assemblea CARTELL

Ara, ja estem treballant en les pròximes iniciatives de participació, que estaran vinculades a l’elaboració i l’execució dels pressupostos municipals. Així, en passar l’estiu obrirem processos perquè la ciutadania de Meliana es pronuncie, per exemple, respecte d’algunes de les inversions que s’inclouran en els pressupostos del 2017, o la destinació dels ingressos procedents de la separació dels residus sòlids urbans i el reciclatge. I es continuarà amb el contacte directe de les assemblees. #MelianaParticipa és ja una línia de treball constant dins de la gestió del nostre Ajuntament.

Article d’opinió publicat el divendres 3 de juny de 2016 en El Períódico de Aquí